cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Hóa Đơn Điện Tử Vĩnh Hy

Người chọn mua, người buôn bán được gửi đổi hóa đơn điện tử sang  http://www.shelwinx.top/home.php?mod=space&uid=48475&do=profile&from=space  đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan.
hình thức hóa đơn điện tử là gì Send private email
Tuesday, January 11, 2022
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz