cManager Enhancement Requests

Discuss and post your new feature requests here.

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng

Thuế suất thuế TTĐB là thuế suất của mặt sản phẩm Chịu  http://vxfaker.com/home.php?mod=space&uid=19841&do=profile&from=space  quy định trong biểu thuế suất Luật số 27/2018/QH12 – Luật thuế tiêu thụ đặc biệt).
 
Powered by FogBugz